ALENKA VIDRGAR

KONTAKT / CONTACT: [email protected]

1958 - Rojena v Ljubljani

1983 - Diploma, Akademija za likovno umetnost v Ljubljani, Univerza Edvarda Kardelja

1985 - Podiplomski študij, Akademija za likovno umetnost v Ljubljani, Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani

2002 - Magisterij, Akademija za likovno umetnost, Univerza v Ljubljani

SAMOSTOJNE RAZSTAVE/izbor

2013- Portreti in obrazi,pregledna razstava portreta, Galerija Cankarjev dom, Vrhnika

2013- DRUŽIENSKI, kiparski projekt na Vrtu ZDSLU, Ljubljana

2010- kiparski projekt Oscilator, Peterokotni stolp, Ljubljanski Grad

2009- avtorski razstavni projekt Uni-versus, Galerija Ivana Groharja, Škofja Loka

2008- projekt Nihanja, Cerkev Sv. Duha, Črnomelj

2007- Stanja, Galerija Domžale, Domžale

2005- Zgodba o nekem objemu, Kozjanski park, Grad Podsreda

2004- projekt Prelivanja/ vodnjak želja, Vrt ZDSLU, DLUL, Ljubljana

2001- Med nebom in zemljo, Projekt na vrtu ZDSLU, DLUL, Ljubljana

2001- In situ / za mizo, Mala galerija, Cankarjev dom, Ljubljana

1998- razstava Savinov likovni salon, Žalec

1998- razstava Kulturni center Ivan Napotnik, Velenje

1997- razstava Paviljon NOB, Tržič

1996- razstava Galerija ZDSLU, Ljubljana

1995- razstava Ganglovo razstavišče, Metlika

1995- razstava Slovenski kulturni center Korotan, Dunaj

1991- postavitev projekta Ends and Odds, Dolenjska galerija , Novo mesto

1986- razstava Casa Veneta, Milje pri Trstu

1982- razstava Fingerprints Gallery, London

1982- razstava Galerija FK Zagreb, Zagreb


JAVNE POSTAVITVE/izbor

2013- reliefni portret Toneta Pavčka

2013- reliefni portret Lojzeta Slaka

2012- kamnita skulptura, prostor za raztros pepela, Dolenjske Toplice

2009- reliefni portret Franceta Adamiča, Prapreče pri Grosupljem

2009- parkovna skulptura iz Innsbrucka, Bistra

2007- spomenik Leonu Štuklju, Mestni park, Maribor

2006- reliefni portret Angele Vode, Slovenski šolski muzej, Ljubljana

2005- parkovna skulptura, Grosuplje Mesto kipov, Zavod za kiparstvo

2005- portret Leona Štuklja, Ministrstvo za pravosodje RS

2003- portret dr. Pavla Bohinca, Fakulteta za farmacijo, Ljubljana

2003- portret Leona Štuklja, CSŠ, Novo mesto

2002- portret Leona Štuklja, Žužemberk

1999- granitna skulptura ,Grosuplje

1995- portret dr. Andreja Gosarja, Logatec

1992- parkovna skulptura v gradu Vrbovec, Nazarje

1989- portret Franza Liszta, Rogaška

1986- projekt parkovne skulpture Fužine, LjubljanaNAGRADE/izbor

1990- Velika izložba keramičkih tanjura, Galerija ULUPUH, Zagreb

1998- odkupna nagrada na natečaju za spomenik generalu Rudolfu Maistru

1985- XX. mednarodni extempore, Mestna galerija, Piran

1982- Republiško priznanje Zlata ptica

1981- III. mednarodna razstava kombinirane fotografije, Galerija Loža, Koper

1981- Zlatno oko, Fotogalerija Novi Sad

1981- XX. Zagreb Salon, Mednarodna razstava fotografije, Zagreb

1978- Koštabona,II. mednarodni bienale kombinirane fotografije, Galerija Loža,Koper


SIMPOZIJI


2009- kiparska forma viva, Forma V,Vrhnika, kamnita skulptura v javnem prostoru

2003- Kunstsymposium/ Zuzamenflus/ sotočje /, Hatzenbach, Avstrija

2002- Kunstsymposium Afrika- Evropa / Feel the Other Side/,Moorbar Harbach, Avstrija

2001- Erstes Tiroler Steinbildauersymposion / 1981- 2001/, Innsbruck, Avstrija

2000- mednarodni kiparski simpozij Liebenfels, St. Veit, Avstrija


SKUPINSKE RAZSTAVE/izbor


2011- 15. Slovenska kiparska razstava Gib v kiparstvu, Zavod za kiparstvo, Magistrat, Ljubljana

2011- II. International exhibition Art in miniature 2011, Gallery of the Center for Cultural Majdanpek, Srbija

2010-II. Međunarodni bijennale slikara i kipara- Mediteran 2010, HAZU, Palača Milesi, Split, Hrvaška

2009- 1. mednarodni trienale keramike UNICUM, Narodni muzej Slovenije, Ljubljana

2008- MoveMoment, City Hall, Ottawa, Kanada in Lipaart Gallery, Chichago, ZDA

2007- BIB 21. Bienale ilustracije Bratislava, Hous of Art for Children

2006- 7. slovenski bienale ilustracije, Cankarjev dom, Ljubljana

2005- Slowenische symposionstelnehmer stellen sich vor, Innsbruck

2005- 20. Bienale ilustracije, Bibiana International House of Art for Children, Bratislava

2005- 43. Zlatno pero, 8. mednarodni bienale ilustracije 2005, Galerija Progres, Beograd

2004- XI. INTERBITEP, Internacionalni bienalni festival portreta /crtež i grafika/,Tuzla,BIH

1991- 10. trienale sodobne jugoslovanske risbe, Kulturni center, Novi Sad

1991- Postavitve in posegi, Galerija CD, Ljubljana, Dolenjska galerija, Novo mesto

1990- 10. trienale sodobne jugoslovanske risbe, Galerija Likovna jesen, Sombor

1990- III. svetovni trienale male karemike, Nova zgrada Muzejskog prostora, Zagreb

1986- Internationales Fotoforum Graz, Neue Galerie am Landesmuseum Joanneum, Graz, Mestna galerija , Piran

1988- The international Festival of Photography, Museum of Fine Arts,Houston

1984- I. svetovni trienale male keramike, Nova zgrada Muzejskog prostora, Zagreb

1984- 7. jugoslovanski bienale male plastike, Murska Sobota, Cankarjev dom ,Ljubljana, Mestna galerija , Piran

1984- Mednarodna likovna zbirka Junij, Likovno razstavišče Rihard Jakopič, Moderna galerija, Ljubljana

1983- Open Eye Gallery, Liverpool, Furm Stadtpark, Graz

1983- Fantazija Eurocon 8, Cankarjev dom, Ljubljana

1982- Nekateri aspekti jugoslovanske fotografije, Srečna galerija, Beograd,

1981- 2o. Zagreb Salon,, Muzej za Umjetnost i obrt, Zagreb


Mag. Alenka Vidrgar

se je rodila 1958. v Ljubljani. Študirala je na Pedagoški akademiji in Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, kjer je leta 1985 zaključila podiplomski magistrski študij pri profesorjih Slavku Tihcu, Dragu Tršarju in dr. Tomažu Brejcu. Med študijem kiparstva, keramike, grafike in vizualnih komunikacij je raziskovala tudi medij fotografije. Po diplomi je poučevala na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo, od 1989. pa je samozaposlena v kulturi in za JSKD vodi letne kiparske delavnice v kamnolomu Lesno Brdo. Na Republiškem izpitnem centru je zunanja ocenjevalka za maturitetni predmet likovna teorija, piše pa tudi knjige za otroke; Glina, Leteča riba in Igrača zate. Je članica Društva likovnih umetnikov Ljubljana in predsednica Sekcije ilustratorjev pri Zvezi društev slovenskih likovnih umetnikov. Na samostojnih in skupinskih razstavah se predstavlja z deli, v katerih raziskuje medij kiparstva v različnih materialih. Doma in v tujini je postavila več javnih kiparskih del. Njena dela so v zbirki Junij, ki jo hrani Arhitekturni muzej v Ljubljani, v zbirki Kabineta slovenske fotografije v Kranju in v zbirki Moderne galerije v Ljubljani. Alenka Vidrgar MA

was born in 1958 in Ljubljana. She studied at the Faculty of Education and at the Academy of Fine Arts in Ljubljana where she won her Master’s degree in 1985. Her mentors were professors Slavko Tihec, Drago Tršar and Tomaž Brejc.

During her studies of sculpture, ceramics, printmaking and visual communications she also explored photography. After having completed her degree she spent some time teaching at the School for Design and Photography. Since 1989 she works as a freelance artist. She also conducts the summer sculptural workshops at the quarry of Lesno Brdo organised by JSKD. She collaborates with the National Examinations Centre as a non-resident examiner for the subject of Art Theory and also writes books for children; Clay, The Flying Fish and A Toy for You. She is a member of the Fine Artist’s Society of Ljubljana and the president of the illustrator’s section at the Union of Slovene Fine Arts Associations.In exhibitions she presents her sculptural work in which she explores various mediums. She erected several public sculptures at home and abroad. Her work is included in the following art collections; collection Junij held at the Architectural Museum in Ljubljana, collection of the Cabinet of Slovene Photography in Kranj and in the collection of the Modern Gallery in Ljubljana.